Κάθε δόντι αποτελείται από σκληρούς ενασβεστιωμένους (αδαμαντίνη, οδοντίνη,οστείνη) και μη ενασβεστιωμένους ιστούς (πολφός). Μέσα στη στοματική κοιλότητα το τμήμα του δοντιού που φαίνεται είναι η μύλη του δοντιού ενώ το τμήμα που βρίσκεται μέσα στα ούλα και στη γνάθο και δεν φαίνεται είναι η ρίζα. Κάθε ρίζα έχει ένα ή και περισσότερους ριζικούς σωλήνες οι οποίοι αποτελούν κανάλια από τα οποία διέρχονται τα αγγεία και νεύρα του δοντιού. Η μορφολογία του δοντιού καθώς και ο αριθμός των ριζών ποικίλουν ανάλογα με τη θέση του δοντιού στο φραγμό.

Στο κέντρο του δοντιού, περίπου από τη μέση της μύλης (μυλικός θάλαμος) μέχρι την άκρη της ρίζας (ριζικός σωλήνας), εκτείνεται η πολφική κοιλότητα. Εντός της πολφικής κοιλότητας υπάρχει ο πολφός ο οποίος είναι μαλακός ιστός που περιέχει νευρικές ίνες, συνδετικό ιστό και αιμοφόρα αγγεία.

Ενδοδοντική θεραπεία ή απονεύρωση του δοντιού είναι η επέμβαση του οδοντίατρου στο εσωτερικό του δοντιού, δηλαδή στον πολφό ο οποίος έχει μολυνθεί ή νεκρωθεί με σκοπό την αποφυγή της εξαγωγής του δοντιού και τη διατήρησή του στο στόμα για πολλά χρόνια.

Σκοπός αυτής της θεραπείας είναι η αφαίρεση του μολυσμένου ή νεκρού πολφού και η ερμητική έμφραξη του/των ριζικού/ων σωλήνα/ων ώστε να διευκολυνθεί η επούλωση των περιακρορριζικών ιστών.

Η διαδικασία της ενδοδοντικής θεραπείας αποτελείται από τα εξής στάδια:

 • Αναισθησία
 • Απομόνωση του δοντιού – τοποθέτηση μια ειδικής διάταξης (αρπάγη, ελαστικό, πλαίσιο) που δεν επιτρέπει την είσοδο σάλιου αλλά και την κατάποση κάποιου εργαλείου ή υλικού
 • Η πρόσβαση στον οδοντικό πολφό με τη δημιουργία κοιλότητας
 • Τοποθέτηση ειδικών μικροεργαλείων (ρίνες) για την αφαίρεση του νεύρου ή μολυσμένου ιστού από τους ριζικούς σωλήνες
 • Προπαρασκευή των ριζικών σωλήνων με μηχανικά (μικροεργαλεία) και χημικά μέσα (απολυμαντικά) ώστε να απολυμανθούν και να δοθεί το κατάλληλο κωνικό σχήμα
 • Έμφραξη των ριζικών σωλήνων με ειδικά εμφρακτικά υλικά (γουταπέρκα – φύραμα)

Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα και προβληματισμούς των ασθενών

Γιατί να κάνω ενδοδοντική θεραπεία;

Ένα δόντι χρειάζεται ενδοδοντική θεραπεία όταν ο πολφός έχει μολυνθεί προκαλώντας μη αντιστρεπτή φλεγμονή. Κύριες αιτίες που οδηγούν στην ανάγκη για ενδοδοντική θεραπεία αποτελούν:

 • Η τερηδόνα έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό έτσι ώστε κατά την απομάκρυνσή της είτε εντοπίζεται πολύ κοντά στο πολφό με αποτέλεσμα οι τοξίνες των μικροβίων να τον έχουν μολύνει και να έχουν δημιουργήσει φλεγμονή, είτε γίνεται αναπόφευκτα η αποκάλυψη του πολφού
 • Κάποια ρωγμή ή σπάσιμο του δοντιού το οποίο εντοπίζεται πολύ κοντά στο πολφό ή προκαλεί αποκάλυψη του πολφού
 • Τραύμα σύγκλεισης – τραυματισμός με αποτέλεσμα να νεκρωθεί ο πολφός. Ένα δόντι μπορεί να «νεκρωθεί» από καθημερινά μικρά χτυπήματα όπως χτύπημα με πιρούνι, από πιο δυνατά χτυπήματα όπως πτώση από ποδήλατο ή και από καθημερινό σφίξιμο των δοντιών (βρουξισμός)
 • Μία ατελής ενδοδοντική θεραπεία που χρήζει επανάληψης λόγω συμπτωμάτων που εμφανίζονται στο δόντι όπως πόνος , οίδημα
 • Σχέδια θεραπείας που επιβάλουν τη σκόπιμη ενδοδοντική θεραπεία για αποκαταστατικούς λόγους

Πονάει η ενδοδοντική θεραπεία;

Κατά τη διάρκεια καμίας θεραπείας δεν υπάρχει πόνος καθώς γίνεται η απαραίτητη αναισθητοποίηση της περιοχής. Πόνος μπορεί να εμφανιστεί ενδιάμεσα στα ραντεβού της ενδοδοντικής θεραπείας και συχνά είναι ανεκτός και αντιμετωπίζεται με τη λήψη παυσίπονων.

Σε πόσα ραντεβού ολοκληρώνεται η ενδοδοντική θεραπεία;

Υπάρχει ένας μύθος όσον αφορά τον αριθμό των συνεδριών καθώς πολλοί ασθενείς πιστεύουν πως απαιτούνται πολλά ραντεβού για την ολοκλήρωση μιας ενδοδοντικής θεραπείας.

Αυτό δεν ισχύει καθώς μία ενδοδοντική θεραπεία μπορεί να ολοκληρωθεί ακόμα και σε ένα ραντεβού χωρίς κανένα κίνδυνο αρκεί η διάγνωση του δοντιού να το επιτρέπει.

Εάν το δόντι είναι νεκρό είναι καλύτερα να ολοκληρωθεί η θεραπεία σε μια δεύτερη συνεδρία μετά από 7-10 ημέρες ώστε να αφήσουμε ειδικά φάρμακα μέσα στη ρίζα του δοντιού έτσι ώστε να έχει επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αντισηψία.

Ωστόσο, υπάρχουν και πιο σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες επίμονες φλεγμονές ή πολύπλοκη μορφολογία του δοντιού απαιτούν περισσότερες συνεδρίες για την επιτυχή έκβαση της θεραπείας.

Μετά τη θεραπεία θα συνεχίσω να έχω ενοχλήσεις;

Μπορεί να υπάρξει δυσφορία ή πόνος μετά το πέρας της θεραπείας λόγω της προϋπάρχουσας φλεγμονής των ιστών. Η αντιμετώπιση αυτών των συμπτωμάτων βασίζεται στη λήψη αναλγητικών ή αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Καλό είναι να αποφεύγετε η μάσηση σκληρών τροφών στην πλευρά του απονευρωμένου δοντιού μέχρι την ολοκλήρωση της τελικής αποκατάστασής του.

Θα χρειαστεί να πάρω αντιβίωση πριν και μετά την θεραπεία;

Μετά την θεραπεία συνήθως δε χρειάζεται να ληφθεί κάποιο αντιβιοτικό. Αυτό όμως είναι δυνατό να συμβεί πριν ή κατά τη διάρκεια της θεραπείας σε περίπτωση που ο ασθενής προσέλθει στο ιατρείο με έντονο οίδημα. Επίσης, μπορεί να χρειαστεί η λήψη κάποιου αντιβιοτικό σκευάσματος σε περίπτωση αναζωπύρωσης της φλεγμονής.

Γιατί πονάει το δόντι που έχω ήδη απονευρώσει;

Εάν έχει παρέλθει αρκετό χρονικό διάστημα από το πέρας της ενδοδοντικής θεραπείας και το δόντι εξακολουθεί να πονάει, μια από τις πιθανές αιτίες μπορεί να είναι η ανάγκη επανάληψης της θεραπείας.

Πλημμελής καθαρισμός των ριζικών σωλήνων, εμμένουσα φλεγμονή με παρουσία αυξημένου μικροβιακού φορτίου αλλά και ιατρογενή συμβάματα όπως θραύση κάποιου μικροεργαλείου εντός του ριζικού σωλήνα αποτελούν μερικές αιτίας που οδηγούν σε ανάγκη για επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας.

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες αιτίες πρόκλησης πόνου όπως η ύπαρξη κατάγματος ή κάποια πρόωρη επαφή δοντιών που δεν αντιμετωπίζονται με επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας αλλά με εξαγωγή και έλεγχο σύγκλεισης αντίστοιχα.

Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας

Κλείστε το ραντεβού σας ηλεκτρονικά, εύκολα και γρήγορα, γνωρίζοντας τις διαθέσιμες ημερομηνίες και ώρες που ταιριάζουν στο πρόγραμμά σας.

Ωράριο ιατρείου

Ωράριο ιατρείου

Επίσκεψη κατόπιν ραντεβού
Δείτε το ωράριο

Διεύθυνση ιατρείου

Διεύθυνση ιατρείου

Αγίας Σοφίας 35, Θεσσαλονίκη
Δείτε τον χάρτη

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Ιατρείο: 2310 252 621
Επείγοντα: 6985 99 11 90